Kelas Olympiad Matematik kini di Malaysia.

Kelas ini adalah untuk pelajar, guru atau individu yang berminat dengan matematik
atau berminat untuk mengambil bahagian dalam pertandingan matematik.

Kelas ini membantu anda untuk menyediakan di peringkat sekolah menengah untuk pertandingan tersebut.

Di sini, anda mempunyai peluang untuk belajar dan dibimbing dari salah satu Jurulatih Kebangsaan Matematik Olympiad
yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang Matematik, peringkat kebangsaan dan arena antarabangsa.

kelas / latihan adalah sesuai untuk pelbagai pertandingan matematik termasuk:

  • IMO –  International Mathematical Olympiads
  • AIMO – Asia International Mathematical Olympiad
  • SASMO – Singapore and Asian Schools Math Olympiad
  • SIMOC – Singapore International Mathematics Olympiad Challenge
  • KMC – Kangaroo Math Competition
  • AMO – American Mathematics Olympiad
  • OMK – Olimpiad Matematik Kebangsaan
  • IMC- IIUM Mathematics Competition
  • MASMO – Malaysia ASEAN Schools Math Olympiads

Kelas Matematik Olimpiad (Pertandingan Matematik)

SATU KELAS PERCUBAAN PERCUMA

Special offer

For More Details Please Call Us at : 010 880 3763